July 8th, 2021 · Newsroom

In vier stappen naar een duurzame last-mile

Carl Addoumieh

Content Marketeer

E-commercebedrijven zien zich geplaatst voor de opgave om stijgende verkoopvolumes niet ten koste te laten gaan van duurzame last-mile-bezorging. Dat kan een hele uitdaging zijn, zeker voor e-tailers die CO2-neutraal willen (blijven) bezorgen. Vier stappen maken het mogelijk om omzetgroei te combineren met een duurzame last mile in een markt met groeistuipen.

De coronacrisis in 2020 en 2021 heeft online winkelen wereldwijd een flinke boost gegeven. De maatregelen tegen Covid-19 dreven ook de Nederlandse consument, toch al een voorloper op het gebied van online shoppen, nog massaler naar e-commerceplatforms en online stores. Gevolg: een omzetstijging van 7% voor de Nederlandse e-commercesector in 2020 en in totaal 335 miljoen meer online aankopen, een stijging van 27%. De online verkoop van producten maakte een explosieve groei door; Nederlanders gaven 43% meer uit aan spullen dan het jaar ervoor.

Bezorg-zorgen door groeistuipen

Voor online aanbieders van producten brengt zo’n groeistuip weliswaar prachtige omzetcijfers met zich mee, maar tegelijkertijd ook de nodige logistieke hoofdbrekens. Bezorgdeadlines, retourtijden en logistieke kosten stijgen als gevolg van de exploderende vraag in combinatie met schaarste aan lokale bezorgcapaciteit. Aangezien de last mile gemiddeld verantwoordelijk is voor 28% van de totale vervoerskosten, laat het gevolg zich raden: bezorg-zorgen voor de e-tailer.

Stijgende bezorgkosten en deadlines onder druk

Extra hoofdbrekens zijn er als jouw organisatie een duurzame, CO2-arme of CO2-neutrale last mile nastreeft. Acute problemen vragen om acute oplossingen. Duurzaamheid is in dergelijke situaties niet zelden een ondergeschoven kind. Door de snelle volumegroei is er bovendien een toenemende schaarste aan duurzame bezorgpartners, met gevolgen voor snelheid en prijs. En dat heeft gevolgen voor het businessmodel: de consument verwacht steeds snéllere en goedkopere thuisbezorging, geen langzamere en duurdere.

Vervuiling door last mile neemt toe

En dat terwijl die laatste kilometers juist een groot verschil kunnen maken in het streven naar een meer milieu- mens- en klimaatvriendelijke supply chain. Volgens een worst case scenario van het World Economic Forum (WEF) zal last-mile-bezorging in 2030 wereldwijd verantwoordelijk zijn voor een groei van 32% aan CO2-uitstoot en 21% aan verkeersopstoppingen in de steden. Verder stijgen bezorgkosten met 25 procent en komen veiligheid en winstgevendheid voor de e-commerce-businessmodellen in gevaar. Tenminste, als de last mile in de tussentijd niet slimmer en duurzamer wordt. Lokale en nationale overheden zullen de duurzaamheidseisen voor last-mile-bezorging de komende jaren dan ook fors aanscherpen.

Verduurzaming is onvermijdelijk

Het mag duidelijk zijn: verduurzaming van de last-mile is onontkoombaar en zou prioriteit moeten zijn voor iedere e-commerce-onderneming. Dat maakt de logistieke uitdagingen er echter niet minder om. Toch is duurzame last mile-bezorging ook in deze tijden van extreme groei goed te organiseren, mits er sprake is van een slimme en samenhangende strategie. Daarvoor zijn vier stappen nodig.

Stap 1: Organiseer opslag en fulfillment lokaal

Duurzaam lokaal bezorgen = lokaal opslaan en verzenden. Een duurzame last mile heeft baat bij de combinatie van een landelijke distributiecentrum aangevuld met een netwerk van lokale minihubs, en micro-fulfillmentcentra zoals dark stores. 

Kortere afstanden tussen voorraad en klant betekent meer controle over het logistieke proces: een toename in snelheid en flexibiliteit, betere klantbeleving en minder emissie van CO2, fijnstof en stikstof.

De meerderheid van de Nederlandse consumenten (58%)heeft bovendien een voorkeur voor kopen bij een webshop in eigen land en 37% van de Nederlandse consumenten shopt liever helemaal niet over de grens, voornamelijk vanwege omslachtige en langdurende retourprocessen . 

De klantbehoeften sluiten derhalve goed aan op verduurzaming van de last mile.

Dark stores

In plaats van alle orders rechtstreeks naar de consument te verzenden vanuit een groot, centraal warehouse, gebeurt duurzame last-mile-verzending vanuit een netwerk van micro-fulfillmentcentra en opslaghubs verspreid over stad en regio. Een third party logistics-partner (3PL) maakt vaak onderdeel uit van zo’n milieuvriendelijke last-mile-strategie.

Omni-channel-retailers kunnen bovendien hun lokale magazijnen inzetten als micro-fulfillmentcentra. Dergelijke ‘dark stores’ zijn sterk in opkomst sinds traditionele retailers tijdens de corona-lockdowns wanhopig naar mogelijkheden zochten om hun klanten een shop-optie op afstand te bieden.

Waarom dark stores?

  1. Gebruikmaken van bestaande hubs

  2. Dichtbij de consument, dus snellere bezorging, lagere bezorgkosten, minder uitstoot

  3. Efficiëntere orderpicking, beter overzicht, uitgebreider assortiment en betere voorraadcontrole dankzij compacte en flexibele warehousing

  4. Verschillende last-mile-bezorgopties kunnen aanbieden

  5. Betere customer experience, loyalere klanten

Stap 2: Werk samen met écht duurzame bezorgers

Als je een serieuze stap wilt maken naar een duurzame last mile, kies dan voor een bezorgbedrijf dat écht gebruik maakt van duurzame middelen. 

Fietskoeriers zoals Packaly zijn de meest milieu- en klimaatvriendelijke optie voor de last mile. Ze stoten geen CO2 en fijnstof uit, maken geen herrie en omzeilen de binnenstedelijke verkeersinfarcten waardoor pakketjes sneller bij de klant zijn. 

Bijkomend voordeel van last-mile-bezorging per fiets is dat ook retouren weer sneller terug zijn in het lokale fulfillmentcentrum. Kortom: het strategisch in.zetten van fietskoeriers kan echt het verschil maken. Niet alleen waar het gaat om uitstoot en overlast, maar ook in de customer experience

Stap 3: Investeer in een slim Order Management Systeem

Om de strategie van lokale opslag en samenwerking met duurzame bezorgers te laten slagen, zijn investeringen nodig, met name op het gebied van technologie. Essentieel daarvoor is een slim Order Management Systeem (OMS) dat kan omgaan met flexibel, kleinschalig, omni-channel voorraadbeheer. 

Een slim OMS beschikt over soepel werkende koppelingen met de POS (Point of Sale) en het verzendsysteem. Technologie kan ook bijdragen aan de klantbeleving. Niet alleen doordat pakketjes sneller geleverd worden, maar bijvoorbeeld ook dankzij een dashboard met actuele informatie over de zending.

Waarom investeren in een slim, goed ingericht OMS?

Stap 4: Boost je last mile klantbeleving

De last-mile-klantbeleving is grotendeels afhankelijk van drie factoren: snelheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Recent onderzoek wijst uit dat bijna driekwart (74%) van de consumenten bereid is om 12% meer uit te geven bij een merk dat een goede last-mile-beleving biedt.

Duurzaamheid is belangrijk voor de customer experience. Meer dan de helft (57%) van de consumenten is bereid om hun koopgedrag te veranderen wanneer klimaat of milieu daarbij gebaat zijn. Ook geeft 80% van de klanten aan duurzaamheid een belangrijk argument te vinden tijdens het shoppen , terwijl 55% loyaler blijkt te zijn aan een merk dat een duurzame last mile biedt . 

Daarnaast is snelheid is minstens zo belangrijk in de customer experience: 55% van de online shoppers stapt namelijk zonder pardon over naar de concurrent als die sneller kan bezorgen. Ook betrouwbaarheid is essentieel: voor 45% van de klanten is meermaals te laat bezorgen reden voor negatieve recensies in hun sociale omgeving.

Alleen met het argument ‘duurzaam’ red je het dus niet. Ook wie z’n last mile wil verduurzamen, moet in voldoende mate aan alle drie de klantbelevingsvoorwaarden voldoen.

Ontdek zelf de voordelen van een duurzame last mile!

Zelf ervaren hoe Packaly je kan helpen, als dé betrouwbare en duurzame last-mile partner voor ambitieuze bedrijven? Meld je dan aan via ons Delivery Dashboarden begin snel met verzenden.