June 12th, 2023 · Newsroom

Transformeer de binnenstad naar een duurzaam, klimaatvriendelijke omgeving

Axel Dekker

Founder

Het is tijd om van koers te veranderen en te versnellen naar een duurzame toekomst, waarin verzending in overeenstemming is met onze ecologische imperatieven. Men kan niet voorbijgaan aan het mandaat dat door de Europese Unie (EU) is aangenomen - een uitspraak die vanaf 2025 elke gasaangedreven voertuig zal blokkeren dat Nederlandse steden binnenkomt.

Dit is een revolutionaire stap vooruit, die aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt, maar ook de weg vrijmaakt voor transformerende kansen. Twee oplossingen staan op de voorgrond: fietsen en elektrische voertuigen (EV's), in combinatie met een strategisch "ship-from-store" concept. Bij correcte uitvoering zou deze benadering ons potentieel kunnen leiden naar nulcongestie in onze stadsgezichten.

Decennialang zijn we gevangen geweest in de gedachtegang van "business as usual". Deze mentaliteit heeft geleid tot vervuilde luchten, overvolle steden en een spoor van koolstofvoetafdrukken. De EU-uitspraak is een wake-up call, een verklaring dat we ons snel moeten aanpassen aan deze veranderende tijden. Het is tijd om onze strategieën opnieuw te bekijken en meer duurzame methoden van stedelijke levering te gaan verkennen.

Fietsen, een klassiek symbool van de Nederlandse cultuur, zijn klaar om de kampioenen van stadslogistiek te worden. Ze zijn emissievrij, efficiënt en zeer geschikt voor het stedelijke landschap. Veel bedrijven zijn al begonnen met het kapitaliseren op deze kosteneffectieve en milieuvriendelijke vorm van transport. Met een uitgebreid netwerk van fietspaden en een bevolking die goed gewend is aan fietsen, bevindt Nederland zich in een ideale positie om van deze vorm van transport te profiteren. Een stad vrij van het gezoem van motorvoertuigen, vervangen door het stille gezoem van fietsbanden, is niet alleen een droom - het is een tastbare, haalbare realiteit.

Naast fietsen bieden elektrische voertuigen een spannende kans voor een duurzame verzendtoekomst. EV's rijden op hernieuwbare energie en hebben nul uitlaatgassen, waardoor ze de perfecte oplossing zijn voor de vervuiling en congestie veroorzaakt door traditionele, gasaangedreven voertuigen. Bedrijven als Tesla hebben aangetoond dat EV's geen loze belofte zijn, maar een praktische en krachtige oplossing. Met verbeteringen in batterijtechnologie worden langere rijbereiken en kortere oplaadtijden steeds meer een realiteit.

Natuurlijk gaat de overgang naar deze transportvormen niet zonder uitdagingen. Een dergelijke hindernis is de schaal van de activiteiten. Gezien het relatief beperkte bereik en de capaciteit van fietsen en EV's in vergelijking met hun gasaangedreven tegenhangers, moet er een heroverweging komen van hoe we supply chain-operaties behandelen. Hier komt het "ship-from-store" concept om de hoek kijken.

"Ship-from-store" is een innovatieve logistieke benadering die fysieke winkels gebruikt als micro-fulfillmentcenters, waardoor lokale levering mogelijk is. Dit model vermindert niet alleen de verzendafstand en de resulterende koolstofemissies, maar draagt ook bij tot het minimaliseren van stadscongestie. De nabijheid van deze winkels tot hun klanten betekent dat de schaal en frequentie van leveringen gemakkelijker kunnen worden beheerd door onze fietsen en EV's, waardoor een zeer efficiënt en duurzaam leveringsnetwerk ontstaat.

Het implementeren van een dergelijk model vereist echter strategische planning en uitvoering. De eerste stap omvat het transformeren van onze winkels tot geoptimaliseerde fulfillmentcenters die kunnen omgaan met de eisen van moderne e-commerce. Dit zou investeringen vereisen in technologie die inventaris kan beheren, bestellingen kan verwerken en efficiënte leveringsroutes kan faciliteren. Bovendien is training van personeel cruciaal om een soepele werking binnen dit nieuwe model te garanderen.

De volgende stap is het bouwen van een robuuste en aanpasbare vloot van fietsen en EV's. Dit vereist investeringen in hoogwaardige, duurzame voertuigen en de benodigde oplaadinfrastructuur. De voordelen wegen echter ruimschoots op tegen de kosten. Naast de duidelijke milieuvoordelen belooft deze verschuiving kostenbesparingen op de lange termijn door verminderde brandstof- en onderhoudskosten.

Laten we niet vergeten dat deze reis naar duurzaamheid geen solo-rit is. Het vereist de gezamenlijke inspanningen van alle belanghebbenden - bedrijven, overheden en consumenten. Door samenwerking en toewijding kunnen we alle obstakels overwinnen.